Administration af privat boligudlejning

Privat boligudlejning

Formålet med dette modul er at give dig et overblik over, hvilke regler og processer man typisk arbejder med, når man administrerer privatejede ejendomme med boliglejemål.

Du kommer rundt om emner som udlejning, lejeaftale, ind- og fraflytning, forbrugsregnskaber, istandsættelse og vedligeholdelse.

Administration af foreninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger

I dette modul beskriver vi administration af henholdsvis andelsboligforeninger og ejerforeninger. Formålet med modulet er at give dig et overblik over reglerne og forretningsgangene, man typisk arbejder med, når man administrerer foreninger.

Du kommer rundt om emner som, køb, vedtægter, fastsættelse af boligafgift / ejerforeningsbidrag, forbrugsregnskaber, bestyrelsesarbejde, generalforsamling m.m.

Administration af ejendomme – et overblik

Ejendomsadministration – et overblik

I akademiets indledende modul får du et overblik over de forskellige ejendomstyper og de regler, de skal administreres efter.

Du kommer rundt om tekniske forhold, lejeopkrævning, lejeregulering og forbrugsregnskaber, regnskaber, moms og rapportering. Modulet giver dig et overblik og en overordnet forståelse af de mange forskelligartede arbejdsopgaver, der ligger i at administrere en ejendom – uanset i hvilken gren du selv er ansat.

I de fire efterfølgende moduler går vi dybere ind i administrationen af de enkelte typer ejendomme: privat boligudlejning, almen boligudlejning, erhvervsudlejning og foreningsejendomme.

Administration af erhvervslejemål

Udlejning af erhvervsejendomme / erhvervslokaler

I dette modul ser vi på udlejning af privatejede ejendomme til erhverv, der kan omfatte alt fra et enkelt lokale til en hel ejendom som fx et storcenter. Formålet med modulet er at give dig et overblik over regler og  processer, man  arbejder med, når man administrerer erhvervslejemål.

Du kommer rundt om emner som tomgang, lejefastsættelse, istandsættelse, fællesregnskab, afståelse, branchebeskyttelse, moms m.m.